English

mkm

واحد صنعتی ماهر ازسال 1330 با مدیریت استادماهورخفاجی زاد فعالیت خود را در راستای تامین قسمتی از نیازهای صنعت کشور آغاز نمود. محوراصلی فعالیت این واحد ساخت انواع موتور،پمپ های آبیاری ،کشاورزی و تعمیروساخت قطعات کارخانجات یخ سازی و راهسازی بود.درسال 1388بانام جدید شرکت فنی مهندسی مدرن کاران ماهر و راستای به روز رسانی و افزایش توان تولید ،در زمینی به مساحت 2200مترمربع و با زیربنای900 مترمربع واقع در شهرک صنعتی اهواز 3 به انجام فعالیت خود ادامه داد.این شرکت ازدیرباز افتخارهمکاری با صنایع نفت ،ملی حفاری ایران ،گاز، پتروشیمی، فولادو نیروگاههای آبی و حرارتی درمناطق جنوب کشور را داشته است.ان شالله تا بتوانیم درخدمت صنعت کشور مخصوصاً استان عزیزمان باشیم.

^
mkm
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)